നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » HIGHCOURT STALLS THE GOVERNMENT ORDER ALLOTTING SALARY FOR THOSE WHO AGITATED AGAINST CENTRAL GOVERNMENT MM TV

    പണിമുടക്കിയവര്‍ക്ക് ശമ്പളം നല്‍കിയ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് തടഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി

    പണിമുടക്കിയവര്‍ക്ക് ശമ്പളം നല്‍കുന്നത് ഇത്തരം പണിമുടക്കുകളെ പ്രോല്‍സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു

    )}