നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » WHO GIVE VOICE FOR THIS FAMILIAR COVID HELO TUNE TV SVJ

    പനി, ചുമ, ശ്വാസ തടസം...! കോവിഡ് കാലത്തെ ഈ സുപരിചിത ഹലോ ട്യൂൺ ശബ്ദം ആരുടേത് ?

    കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി പ്രീ കോളർ ട്യൂണറാക്കിയ സന്ദേശം ഏവരും ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു (റിപ്പോർട്ട്: സിജോ വി ജോൺ)

    )}