നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » RAMAYANAM WAYANAD RAMAYANAM SEETHA DEVI TEMPLE AND SEETHA THEERTHAM RV TV

    Ramayana Masam 2020| വയനാടിന്റെ രാമായണം: സീതാദേവി ക്ഷേത്രവും സീതാ കുളവും വാത്മീകി ആശ്രമവും

    വയനാട്ടിന്റെ നാടോടി ഐതിഹ്യ പരിചയപെടലുകളിൽ രാമായണ കഥ വയനാടും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുകയാണ്. ദേശീയ പാത 766 നോട് ചേർന്ന് സുൽത്താൻ ബത്തേരി മൈസൂർ പാതയിൽ മുത്തങ്ങയിലുള്ള സീതാ ദേവി ക്ഷേത്രവും സമീപമുള്ള സീതാ കുളവും രാമായണ കഥനം പോലെ ഭക്തിപൂർവ്വമായ പരിസരങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്.

    )}