നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » SEX TOYS SALES INCREASES IN FRANCE AS COVID CURTAILS VALENTINE S CELEBRATIONS GH

    Valentine's Day | ഫ്രാൻസിൽ ഇത്തവണ വാലന്റൈൻസ് ദിന ആഘോഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ; സെക്സ് ടോയ്സ് വിൽപനയിൽ വൻ വർധനവ്

    സെക്സ് ടോയ്സിന്റെ ഒരു വലിയ ശേഖരം തന്നെ മധ്യ പാരീസിലെ ചില കടകളിൽ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കിടപ്പുമുറിയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന 14 തരം സെക്സ് ടോയ്സ് അടങ്ങിയ വലിയ ഹൃദയ ആകൃതിയിലുള്ള ചുവന്ന ബോക്സുകളാണ് ഇത്തവണത്ത വാലന്റൈൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ആയി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.

    )}