നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » AUTO FROM AMBASSADOR TO MARUTI 800 ICONIC CARS FROM YESTERYEARS

    അംബാസഡർ മുതൽ മാരുതി 800 വരെ; ഇന്ത്യൻ വാഹന വ്യവസായത്തിലെ പഴയകാല കേമൻമാർ ഇവരാണ്

    കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ വാഹന വ്യവസായത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ചില കാറുകൾ പരിചയപ്പെടാം