നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » MOST AIRLINES IN THE WORLD WILL BE BANKRUPT WITHIN TWO MONTHS WARNS CAPA

    COVID 19| ഇങ്ങനെ പോയാൽ രണ്ടു മാസത്തിൽ ലോകത്തെ എല്ലാ വിമാനക്കമ്പനികളും പാപ്പരാകുമെന്ന് സൂചന

    COVID 19| "മെയ് -2020 അവസാനത്തോടെ ലോകത്തിലെ മിക്ക വിമാനക്കമ്പനികളും പാപ്പരാകും. പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കാൻ സർക്കാരും വ്യോമയാന വ്യവസായമേഖലയും ചേർന്നുള്ള നടപടികൾ ആവശ്യമാണ് ,"

    )}