നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » world » 10 THINGS TO KNOW ABOUT AMERICAS VICE PRESIDENT ELECT KAMALA HARRIS IN PICS TRANSPG

    Kamal Harris | ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യം കൈവിടാത്ത കമലാ ഹാരിസ്; അമേരിക്കൻ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റിനെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ

    അമേരിക്കയിൽ വർണ്ണവെറിക്കും പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങൾക്കുമെതിരായി നടന്ന പ്രതിഷേധ മാർച്ചുകളിൽ സജീവ പങ്കാളിയായിരുന്നു കമല

    )}