കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച മാതാവിന്റെ മൃതദേഹം വിട്ട് കിട്ടാൻ ആത്മഹത്യ ഭീഷണി മുഴക്കി മകൻ

Videos14:59 PM July 01, 2021

മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാൻ ഭൂമിയില്ലാത്തതിനാലാണ് മൃതദേഹം വിട്ട് നൽകാത്തത്.

News18 Malayalam

മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കാൻ ഭൂമിയില്ലാത്തതിനാലാണ് മൃതദേഹം വിട്ട് നൽകാത്തത്.

ഏറ്റവും പുതിയത് LIVE TV

Top Stories