നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

  • HOME
  • »
  • NEWS
  • »
  • money
  • »
  • WinWin W 598 Kerala Lottery Results | വിൻ വിൻ W-598 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ

  WinWin W 598 Kerala Lottery Results | വിൻ വിൻ W-598 ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒന്നാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ

  5000 രൂപയിലും കൂടുതൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നവർ ടിക്കറ്റും തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും സഹിതം ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഹാജരാകണം

  Lottery

  Lottery

  • Share this:
   കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ വിൻ വിൻ W 597 ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒന്നാം സമ്മാനമായ 75 ലക്ഷം രൂപ WC 560600 എന്ന നമ്പറിനാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്നു മണിക്കാണ് വിൻ വിൻ ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ്. 75 ലക്ഷം രൂപയാണ് വിൻ വിൻ ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാന ജേതാവിന് ലഭിക്കുന്ന തുക. ഒരു ടിക്കറ്റിന്റെ വില 40 രൂപയാണ്.

   രണ്ടാം സമ്മാനം അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയാണ്. സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 8000 രൂപയും നൽകും. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജംഗ്ഷനിലുള്ള ഗോർഖി ഭവനിൽ വച്ചാണ് നറുക്കെടുപ്പ്. എല്ലാ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുകൾക്കും അക്ഷരമാലാ ക്രമത്തിൽ ഒരു കോഡുണ്ട്. വിൻ വിൻ ലോട്ടറിയുടേത് 'W' ആണ്.

   ഒന്നാം സമ്മാനം(75 Lakhs)

   WC 560600

   സമാശ്വാസ സമ്മാനം(8000)

   WA 560600 WB 560600 WD 560600 WE 560600 WF 560600 WG 560600 WH 560600 WJ 560600 WK 560600 WL 560600 WM 560600

   രണ്ടാം സമ്മാനം (5 Lakhs)

   WH 482188

   മൂന്നാം സമ്മാനം (1 Lakh)

   WA 163387
   WB 547593
   WC 749422
   WD 707841
   WE 775241
   WF 249829
   WG 157661
   WH 286858
   WJ 345079
   WK 668180
   WL 534849
   WM 338862

   താഴെ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ അവസാനിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകൾക്ക്

   നാലാം സമ്മാനം (5,000/-)

   0194 1019 1373 1607 1869 1895 2497 3300 3313 3641 3799 3951 4697 5624 5922 7639 8835 9399

   അഞ്ചാം സമ്മാനം (2,000/-)

   1043 1443 1584 2612 3512 5814 6326 6562 6610 7373

   ആറാം സമ്മാനം (1,000/-)

   0051 0286 2135 3820 4476 4555 5062 5590 7246 7302 7935 8289

   ഏഴാം സമ്മാനം (500/-)

   0070 0348 0478 0974 1028 1142 1494 1524 1583 1726 1740 1832 1929 2025 2172 2206 2550 2578 2596 3324 3337 3602 3657 3685 3732 3778 3921 4047 4124 4164 4412 4830 5045 5205 5259 5262 5291 5414 5511 5666 5718 5768 5793 6228 6314 6345 6380 6513 6839 6983 7032 7033 7035 7159 7185 7262 7324 7417 7432 7447 7629 7642 7938 7958 8033 8331 8371 8446 8562 8591 8642 8889 8896 9001 9227 9302 9658 9791

   എട്ടാം സമ്മാനം (100/-)

   0027 0191 0268 0377 0521 0654 0731 0770 0914 0931 0984 1011 1016 1112 1319 1330 1392 1424 1543 1619 1902 1985 1993 1996 2043 2118 2186 2236 2313 2424 2432 2445 2515 2651 2732 2740 2778 2883 2977 3279 3350 3358 3381 3408 3438 3666 3763 3958 3969 4020 4026 4140 4308 4421 4855 4941 4978 5017 5411 5434 5448 5528 5678 5682 5831 5919 5967 5976 6284 6473 6490 6659 6733 6900 6956 7013 7101 7247 7728 7733 7845 8118 8119 8157 8366 8432 8500 8610 8659 8743 8788 8907 8935 9011 9116 9131 9191 9228 9347 9425 9451 9461 9610 9743 9813

   കേരള സംസ്ഥാന ലോട്ടറി വകുപ്പ് 12 സീരീസുകളിലാണ് വിൻ വിൻ ലോട്ടറി പുറത്തിറക്കുന്നത്. സീരീസുകളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം. ഓരോ ആഴ്ചയും 108 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ ആണ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് ആയി നൽകുന്നത്. ഒന്നാം സമ്മാന ജേതാവിന് 75 ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കും.

   5000 രൂപയിലും കൂടുതൽ സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നവർ ടിക്കറ്റും തിരിച്ചറിയൽ രേഖയും സഹിതം ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഹാജരാകണം. 30 ദിവസത്തിനകമാണ് സമ്മാനാര്‍ഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത്. ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://www.keralalotteries.com/ല്‍ ഫലം ലഭ്യമാണ്. ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റുമായി ഫലം ഒത്തു നോക്കേണ്ടതാണ്.

   Also Read- Kerala Lottery Results Announced, Nirmal Lottery NR 206 | നിർമൽ ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; 70 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം നിങ്ങൾക്കാണോ?

   5000 രൂപയിൽ താഴെയുള്ള സമ്മാനത്തുക ലഭിക്കാൻ സമ്മാനാർഹർക്ക് ടിക്കറ്റുമായി ഏതെങ്കിലും ലോട്ടറി കടയുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. 5000 രൂപക്ക് മുകളിലുള്ള സമ്മാനത്തുക ലഭിക്കാൻ ബാങ്കിലോ സർക്കാരിന്റെ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡും ലോട്ടറി ടിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.

   മൂന്നാം സമ്മാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ്. പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം ഉൾപ്പെടെ ആകെ ഒൻപതു സമ്മാനങ്ങളാണ് വിൻ വിൻ ലോട്ടറിക്ക് ഉള്ളത്. നാലാം സമ്മാനം 5000 രൂപയും അഞ്ചാം സമ്മാനം 2000 രൂപയുമാണ്. ആറാം സമ്മാനം 1000 രൂപയും ഏഴാം സമ്മാനം 500 രൂപയുമാണ്. എട്ടാം സമ്മാനം 100 രൂപയുമാണ്.

   ഒന്നു മുതൽ മൂന്നു വരെയുള്ള സമ്മാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പത്തു ശതമാനം തുക കുറയ്ക്കും. ഈ തുക വിജയിച്ച ടിക്കറ്റ് വിറ്റ ലോട്ടറി ഏജന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ലോട്ടറി ഏജൻസിക്ക് നൽകും. നാലു മുതൽ എട്ടു വരെയുള്ള സമ്മാനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങളിൽ നിന്നും ലോട്ടറി ഏജന്റിന് പത്തു ശതമാനം കമ്മീഷൻ ഉണ്ട്. എന്നാൽ, ഈ തുക സർക്കാർ വകയിരുത്തിയ ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് നൽകുന്നത്.
   Published by:Anuraj GR
   First published:
   )}