Home » photogallery » buzz » A VILLAGE ENTERS LOCKDOWN FOR A WEIRD REASON

Lockdown | ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ 'ലോക്ക്ഡൗൺ'; കാരണം കൊറോണയല്ല

A village enters lockdown for a weird reason | ഏപ്രിൽ 17 നും 25 നും ഇടയിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ കാരണം തീർത്തും വിചിത്രമാണ്