Home » photogallery » buzz » AN OPTICAL ILLUSION IMAGE HAS A SNAKE AMONG DRY LEAVES

Optical Illusion | കരിയിലക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പാമ്പ്; ചിത്രം ചികഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടും ഉത്തരംമുട്ടി കാണികൾ

മണിക്കൂറുകൾ എടുത്തിട്ടും പല ബുദ്ധിമാന്മാരെയും നിരീക്ഷകരെയും വട്ടംകറക്കിയ ചിത്രത്തിൽ ഒരു പാമ്പുണ്ട്