നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » DAL LAKE FROZE ON THURSDAY AS THE COLD WAVE

    തണുത്തുറഞ്ഞ് ദാൽ തടാകം; 30 വർഷത്തിനിടയിലെ കൊടും തണുപ്പിൽ ശ്രീനഗർ

    മുപ്പത് വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ തണുപ്പാണ് ശ്രീനഗറിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അനുഭവപ്പെട്ടത്.