നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » ONE YEAR OLD BABY GIRL S HEAD STUCK IN PRESSURE COOKER

    കളിക്കുന്നതിനിടെ തല കുക്കറിനകത്തായി; 45 മിനിറ്റ് നീണ്ട ശ്രമഫലത്തിനൊടുവിൽ ഒരു വയസുകാരിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി

    45 മിനിറ്റ് നീണ്ട ശ്രമഫലത്തിനൊടുവില്‍ കുക്കർ മുറിച്ച് കുഞ്ഞിൻറെ തല പുറത്തെടുത്തു.

    )}