നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » coronavirus-latest-news » TAMIL NADU CANCELLED 100 PER CENT OCCUPANCY IN MOVIE THEATRES

    കേന്ദ്രം എതിർത്തു; തിയറ്ററുകളിൽ 100 % സീറ്റിലും പ്രേക്ഷകരെ പ്രവേശിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം തമിഴ്നാട് സർക്കാർ പിൻവലിച്ചു

    തിയറ്ററുകളിലെ പകുതി സീറ്റില്‍ ആളുകളെ ഇരുത്തി സിനിമ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാം. 

    )}