നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » explained » CENTRAL GOVERNMENT MAY REDUCE EXCISE DUTY ON PETROL AND DIESEL

    Explained| പെട്രോളിനും ഡീസലിനും 8.50 രൂപ കുറഞ്ഞേക്കും; എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം?

    ഇപ്പോൾ ഡീസലിന്റെ എക്സൈസ് തീരുവ ലിറ്ററിന് 31.8 രൂപയും പെട്രോളിന്റേത് 32.9 രൂപയുമാണ്.

    )}