നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » explained » INDIAN RAILWAYS FIRST POD HOTEL OPENS IN MUMBAI EVERYTHING YOU NEED TO KNOW GH

    Pod Hotel | ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ആദ്യ പോഡ് ഹോട്ടൽ മുംബൈയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു; അറിയേണ്ടതെല്ലാം

    യാത്രക്കാരന് താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ എല്ലാ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും ലഭിക്കും.

    )}