നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » CYBER ATTACK AGAINST PRITHVIRAJ AFTER ANNOUNCING VAARIYAMKUNNAN MOVIE

    Prithviraj | വാരിയംകുന്നൻ: പൃഥ്വിരാജിനെതിരെ സൈബർ ആക്രമണം രൂക്ഷം

    പൃഥ്വിരാജിനെതിരെ മാത്രമല്ല, താരങ്ങൾ കൂടിയായ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കെതിരെയും സൈബർ ആക്രമണം വന്നു

    )}