നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » DILEEP NARRATES THE MOMENT HE FAILED IN SEVENTH STANDARD

    Dileep | ഏഴാം ക്‌ളാസിൽ തോറ്റു, ഞാൻ തകർന്നു പോയി; അന്ന് അച്ഛൻ പ്രതികരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ദിലീപ്

    Dileep narrates the moment he failed in seventh standard | ഏഴാം ക്‌ളാസിൽ നിനച്ചിരിക്കാതെ തോൽവി നേരിട്ടപ്പോഴുണ്ടായ അച്ഛന്റെ ഭാഗത്തെ പ്രതികരണത്തെ കുറിച്ച് ദിലീപ്