നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MEET THE MALAYALAM ACTORS WITH PET DOGS

    International Dog Day | അന്താരാഷ്ട്ര ശ്വാന ദിനം: മലയാള സിനിമയിൽ വളർത്തുനായ്ക്കളുടെ കൂട്ടുകാരായ താരങ്ങൾ

    Meet the Malayalam actors with pet dogs | മോഹൻലാൽ, പൃഥ്വിരാജ്, നസ്രിയ എന്നിവരുൾപ്പെടെ മലയാള സിനിമയിൽ വളർത്തുനായ്ക്കളെ ഒമാനിക്കുന്ന താരങ്ങൾ ഒട്ടേറെപ്പേരുണ്ട്

    )}