നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES ARJUN KAPOOR REVEALS WHAT HE LIKES THE MOST IN MALAIKA ARORA

    മലൈകയിൽ ഏറ്റവുമധികം ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നതെന്ത്? അർജുൻ കപൂർ പറയുന്നു

    Arjun Kapoor reveals what he likes the most in Malaika Arora | ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ചാറ്റിലാണ് അർജുൻ ഇക്കാര്യത്തെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചത്