നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » MOVIES GLOBAL FILM INDUSTRY AFFECTED CORONA RELEASES DELAY

    സിനിമയിലും കൊറോണ ബാധ; വമ്പൻ റിലീസുകൾ നീളും

    കൊറോണയെ തുടർന്നാണ് റിലീസ് നീട്ടിയതെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കൊറോണ ബാധിച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ തിയേറ്ററുകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നിർമാതാക്കളെ പിന്തിരിപ്പിച്ചത്.