നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » PRITHVIRAJ COMPLETES SEVEN DAY MANDATORY INSTITUTIONAL QUARANTINE

    നിർബന്ധിത ക്വറന്റീൻ അവസാനിച്ചു; പൃഥ്വിരാജ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു

    Prithviraj completes seven day mandatory institutional quarantine | അച്ഛനെ കാണാനുള്ള അല്ലി മോളുടെയും സുപ്രിയയുടെയും കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം