നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » SANA KHAN TIES THE KNOT WITH GUJARAT BASED RELIGIOUS SCHOLAR MUFTI SAYIED ANAS

    സിനിമയുടെ ഗ്ലാമർ ലോകം വിട്ട് ആത്മീയതയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ സന ഖാൻ വിവാഹിതയായി; വരൻ സൂറത്ത് സ്വദേശിയായ മതപണ്ഡിതന്‍

    വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു വിവാഹം, അടുത്ത കുടുംബാംഗങ്ങൾ മാത്രമായി തീർത്തും സ്വകാര്യമായി ആയിരുന്നു ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്.

    )}