നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » film » SHAH RUKH KHAN WISH TO BRING HOMECOOKED FOOD FOR ARYAN KHAN

    ആര്യൻ ജയിലിൽ എന്ത് കഴിക്കും? ഒടുവിൽ ഷാരൂഖ് അധികൃതരോട് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചു

    ആദ്യമായി ജയിലിലെത്തി മകനെ കണ്ട ശേഷം ഷാരൂഖ് ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി ജയിൽ അധികൃതർ

    )}