നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » gulf » WOMAN PAY DH 50000 FOR CHEATING ON HUSBAND IN

    ഭാര്യയ്ക്ക് മറ്റൊരാളുമായി ബന്ധം; ഭർത്താവിന് 10 ലക്ഷത്തോളം രൂപ നഷ്ട‌പരിഹാരം നൽകാൻ കോടതി

    ഒരുകാരണവും കൂടാതെ ഭാര്യ തന്നിൽ നിന്നും അകന്നതിനെ തുടർന്നാണ് യുവാവിന് സംശയം തോന്നിത്തുടങ്ങിയത്.