നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » india » FINANCE MINISTER NIRMALA SITHARAMAN WEAR LAAL PAAD SAREE ON BUDGET DAY

    വലിയ ചുവന്ന ബോർഡറുള്ള വെള്ള സില്‍ക്ക് സാരി; പശ്ചിമ ബംഗാൾ സംസ്കാര പ്രതീകമായി ധനമന്ത്രിയുടെ സാരി

    ബംഗാളിൽ 'ലാല്‍ പാഡ്' (ചുവന്ന ബോർഡർ) എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സാരിയായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി ധരിച്ചിരുന്നത്. ബംഗാളി സ്ത്രീകൾ വിശേഷാവസരങ്ങളിൽ ധരിക്കുന്ന ഈ സാരി, പശ്ചിമ ബംഗാളിന്‍റെ സംസ്കാര പ്രതീകമായി കൂടി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

    )}