നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

  Home » photogallery » india » TEACHERS DAY 2019 KALAMS QUOTES THAT WILL INSPIRE YOU TO SUCCEED NW

  Happy Teachers Day 2019: എപിജെ അബ്ദുൾ കലാമിന്റെ പ്രചോദനം നൽകുന്ന ചില വചനങ്ങൾ

  Birth Anniversary Of Dr Sarvepalli Radhakrishnan: സ്വപ്നം കാണുന്നവരെ ലോകം മുഴുവൻ പരിഹസിക്കുമ്പോൾ യുവാക്കളെ സ്വപ്നം കാണാനാണ് കലാം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഈ അധ്യാപക ദിനത്തിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കാം.. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ വാക്കുകളിലൂടെ...

  • News18
  • |
  )}