നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » ipl » IPL 2020 WILL BE PLAYED BETWEEN SEPTEMBER 19 AND NOVEMBER 8 CONFIRMS BRIJESH PATEL

    IPL 2020| ഐപിഎൽ മത്സരങ്ങൾ സെപ്തംബർ 19 മുതൽ നവംബർ 8വരെ: ഐപിഎൽ ചെയർമാൻ

    51 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സമ്പൂർണ ഐപിഎൽ തന്നെയാണ് ഈ വർഷം നടക്കുക.

    )}