നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » AMAIS AYUR MASK GOT GOVT RECOGNITION WILL BE MADE AND SELL THROUGH KUDUMBASREE UPDATE

    AMAI Ayur Mask | 'മുഖത്ത് കെട്ടിയാൽ ഔഷധഗുണം' ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷന്‍റെ മാസ്ക്; കേരള സര്‍ക്കാർ അംഗീകാരം

    കൈത്തറി നൂലിൽ ഔഷധകൂട്ടുകൾ മുക്കി, ആ നൂല്കൊണ്ടുള്ള തുണിയിലാണ ഈ മാസ്കുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്.

    )}