നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » COVID 19 STRONG RESTRICTIONS IN KANNUR KASARGOD BORDER TV MNB

    കോവിഡ് 19 : കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ല അതിർത്തിയിൽ കർശന നിയന്ത്രണം

    കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ദേശീയപാതയിലൂടെ മാത്രം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അതിർത്തികളിൽ വിദഗ്ദ്ധ മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോർട്ട്: മനു ഭരത്

    )}