നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » MAOISTS IN KOZHIKODE MUTHAPPAN PUZHA TV SJS

    Breaking: കോഴിക്കോട് മുത്തപ്പൻ പുഴയിൽ വീണ്ടും ആയുധധാരികളായ മാവോയിസ്റ്റുകൾ; പോസ്റ്റർ പതിച്ചു

    നാല് പുരുഷന്മാരും ഒരു സ്ത്രീയും അടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് എത്തിയത്.

    )}