നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » kerala » ONLINE PULIKALI IN THRISSUR DUE TO COVID 19

    ആഘോഷങ്ങളും ആരവങ്ങളുമില്ല; തൃശൂരിൽ പുലികളി നടന്നു; ഇത്തവണ ഓൺലൈനിൽ

    എല്ലാവർഷവും തൃശൂരിലെ സ്വരാജ് റൗണ്ടിലായിരുന്നു പുലികൾ ഇറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ഇത്തവണ ഓണ്‍ലൈനിലായിരുന്നു (ചിത്രം: കെ. പി.ധനേഷ്)

    )}