നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » HEALTH DEPRESSION AND ANXIETY TRIPLED DURING LOCKDOWN STUDY ESR GHTA TRANSPG

    Covid19 Lockdown| കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗണിൽ വിഷാദവും ഉത്കണ്ഠയും അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം മൂന്നിരട്ടിയായെന്ന് പഠനങ്ങൾ

    ഏപ്രിലിൽ കൊറോണ വൈറസ് ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത്, വിഷാദവും ഉത്കണ്ഠയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ അനുപാതം 52 ശതമാനത്തിലെത്തിയെന്നാണ്.

    )}