നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » HOW TO SET UP A SECURE OFFICE TO WORK EFFECTIVELY AT HOME

    Work from Home | വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി: വീട്ടിനുള്ളിൽ ഫലപ്രദമായി ജോലി ചെയ്യാൻ സുരക്ഷിതമായ 'ഓഫീസ്' എങ്ങനെ സജ്ജമാക്കാം ?

    രാജ്യത്താകമാനം കോവിഡ് 19 വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ തൊഴിലാളികളോട് വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നത് തുടരാൻ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് പല കമ്പനികളും. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുമാസമായി വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും. ഇനിയും ചിലപ്പോൾ ആഴ്ചകൾ ഈ സ്ഥിതി തുടരാനാണ് സാധ്യത. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വീട്ടിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ ഒരു സുരക്ഷിത ഓഫീസ് സജ്ജമാക്കാം എന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. (ആശയം- ന്യൂസ്18 മലയാളം, ഗ്രാഫിക്സ്- ലിജു സാറ)

    )}