നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » life » WOMEN CELEBRITIES SHARES PHOTOS ON WORLD BREASTFEEDING WEEK 2021

    World Breastfeeding Week 2021| മുലയൂട്ടൽ സ്വാഭാവികമായ കാര്യം; മറച്ചുവെക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് തെളിയിച്ച താരങ്ങൾ

    ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ ഏഴ് വരെയാണ് ലോക മുലയൂട്ടൽ വാരമായി ആചരിക്കുന്നത്. മുലയൂട്ടലിന്റെ പ്രാധാന്യവും ആവശ്യവും ബോധവത്കരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. മുലയൂട്ടൽ സ്വാഭാവിക കാര്യമാണെന്ന് സോഷ്യൽമീഡിയയിലൂടെ തെളിയിച്ച താരങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം.