നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

  Home » photogallery » life » WOMEN EXERCISING ON A TREADMILL MAY DIMINISH MENSTRUAL

  വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് ആർത്തവ വേദന കുറയ്ക്കുമെന്ന് പഠനം

  18 നും 43 നും ഇടയിലുള്ള 70 സ്ത്രീകളെയായിരുന്നു പഠനത്തിൽ പരിഗണിച്ചത്.

  • News18
  • |
  )}