നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » money » AUTO IN PICS ROYAL ENFIELD CONTINENTAL GT R650 SEE DESIGN FEATURES

    Royal Enfield Continental GT-R650 വാഹന പ്രേമികളുടെ ഇഷ്ടവാഹനത്തിന്റെ സവിശേഷതകള്‍

    പ്രാരംഭ വില 2, 90,534 രൂപയാണ്. മൂന്ന് മോഡലുകളിലും അഞ്ച് നിറങ്ങളിലുമായാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്.

    )}