നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » photos » FIREFLY ALPHA ROCKET EXPLODES OVER PACIFIC OCEAN IN MASSIVE FIREBALL MINUTES AFTER LAUNCH PHOTOS

    വിക്ഷേപണത്തിന് ശേഷം വലിയ തീഗോളമായി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന റോക്കറ്റ്; ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം

    വിക്ഷേപണത്തിന് ശേഷം പെസഫിക്ക് സമുദ്രത്തിനു മുകളില്‍ വലിയ തീഗോളമായി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന റോക്കറ്റിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം

    )}