നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » photos » FIVE QUOTES ON SACHIN TENDULKAR IN HONOUR OF THE MASTER BLASTERS 46TH

    Happy Birth Day Sachin Tendulkar: ക്രിക്കറ്റ് ദൈവം; ഇതിഹാസങ്ങളുടെ വാക്കുകളിലൂടെ

    Sachin Tendulkar's 46th Birthday: അയാൾ ബാറ്റുചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തെ കാണുന്നു

    • News18
    • |