നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » photos » INSPIRATIONAL QUOTES BY BHAGAT SINGH ON HIS 113TH BIRTH ANNIVERSARY

    Bhagat Singh Birth Anniversary | രാജ്യത്തിനായി ജീവന്‍ വെടിഞ്ഞ വിപ്ലവകാരി ഭഗത് സിംഗിന്റെ പ്രചോദനാത്മകമായ ഉദ്ധരണികള്‍

    ഭഗത് സിംഗിന്റെ ജന്മവാര്‍ഷികത്തില്‍, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രചോദനാത്മകമായ ചില ഉദ്ധരണികള്‍ നമുക്ക് നോക്കാം.

    )}