പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്; മാണി സി കാപ്പന്‍ പത്രിക സമര്‍പ്പിച്ചു

ളാലം ബി.ഡി.ഒ മുൻപാകെ  രണ്ട് സെറ്റ് പത്രികകളാണ് മാണി സി കാപ്പന്‍ സമര്‍പ്പിച്ചത്.

തത്സമയ വാര്‍ത്തകള്‍