നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

  Home » photogallery » photos » MODI PERFORMED GANGA AARTI IN VARANASI BEFORE HIS NOMINATION BUT WHAT IS THE RITUAL

  നാമനിർദേശം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി മോദി 'ഗംഗാ ആരതി' നടത്തി.. എന്താണ് ഈ ആചാരം ?

  നാമനിർദേശം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി മോദി 'ഗംഗാ ആരതി' നടത്തി.. എന്താണ് ഈ ആചാരം ?

  • News18
  • |
  )}