നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » photos » WORLD TOURISM DAY 2021 IN PICS 10 PLACES YOU MUST VISIT IN INDIA

    World Tourism Day | ഒരിക്കലെങ്കിലും സന്ദര്‍ശിച്ചിരിക്കേണ്ട 10 സ്ഥലങ്ങള്‍

    ചരിത്രപരമായ അടയാളങ്ങള്‍ മുതല്‍ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന കടല്‍ത്തീരങ്ങള്‍, വാസ്തുവിദ്യാ വിസ്മയങ്ങള്‍, പ്രകൃതിദത്തമായ സവിശേഷതകള്‍ എന്നിവ വരെ, ഇന്ത്യയില്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധേയമായ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്‌

    )}