നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » sports » TOKYO OLYMPICS INDIAS MEDAL WINNERS FULL LIST MIRABAI SINDHU LOVLINA RAVI BAJRANG HOCKEY TEAM NEERAJ CHOPRA

    Tokyo Olympics| ടോക്യോയിൽ ഏഴഴകിൽ ഇന്ത്യ; ടോക്യോ ഒളിമ്പിക്സിലെ ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ നേട്ടക്കാർ

    മീരാഭായ് ചാനു മുതൽ നീരജ് ചോപ്ര വരെ, ഒളിമ്പിക്സിൽ രാജ്യത്തിന്റെ മികച്ച മെഡൽ വേട്ട സാധ്യമാക്കിയ ഇന്ത്യൻ മെഡൽ നേട്ടക്കാർ -

    )}