രാജകീയ യാത്രയ്ക്ക് ഡെക്കാൻ ഒഡീസി

Gowthamy GG , News18
ടൂറിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യൻ റെയിൽവെയുടെ ആഡംബര തീവണ്ടി ഡെക്കാൻ ഒഡീസി
പ്രാദേശിക സംസ്കാരത്തിന്‍റെ പ്രത്യേക പ്രകടനത്തോടെയാണ് വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിൽ യാത്രക്കാരെ സ്വീകരിക്കുന്നത്.


കൊട്ടാര മാതൃകയിലാണ് സജീകരണം
മഹാരാഷ്ട്ര, രാജസ്ഥാൻ, ഗുജറാത്ത്, കർണാടക, ആന്ധ്ര പ്രദേശ്, ഗോവ, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇതിന്റെ യാത്ര
പത്ത് കോച്ചുകളിലായി 40 ഡീലക്സ് കാബിനുകൾ ഉണ്ട്
ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സ്യൂട്ട്
ട്രെയിനിനുള്ളിലെ മിനി ജിം
എല്ലാ കാബിനുകളിലും 24 മണിക്കൂർ വൈ ഫൈ സൗകര്യം, സെൽ ഫോൺ, എൽസിഡി ടിവി എന്നിവ ഉണ്ട്.
എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ കോൺഫറൻസ് ഹാൾ
എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സ്യൂട്ട്
ആഡംബര റെസ്റ്റോറന്റ്
>

Trending Now