റൊണാൾഡോയുടെ മലയാളി ആരാധകർ

webtech_news18 , News18 India
പോർച്ചുഗൽ - മൊറോക്കോ കളി കാണാനെത്തിയ ഇന്ത്യൻ ആരാധകർ
പോർച്ചുഗൽ - മൊറോക്കോ കളി കാണാനെത്തിയ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ ആരാധകർ (ഡോ പ്രതാപ് ചന്ദ്രൻ)


റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള വിശേഷങ്ങൾ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ് മലയാളിയായ ഡോ പ്രതാപ് ചന്ദ്രൻ.
റഷ്യയിലെ വിവിധ ലോകകപ്പ് വേദികളിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ( ഡോ പ്രതാപ് ചന്ദ്രൻ)
സൌദി അറേബ്യയുടെ ആരാധകനൊപ്പം ഡോ പ്രതാപ് ചന്ദ്രൻ
റഷ്യയിൽ എത്തിയ മലയാളികളായ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ ( ഡോ പ്രതാപ് ചന്ദ്രൻ)
സൌദി അറേബ്യയുടെ ആരാധകർ ( ഡോ പ്രതാപ് ചന്ദ്രൻ)
റഷ്യയിലെ വിവിധ ലോകകപ്പ് വേദികളിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ( ഡോ പ്രതാപ് ചന്ദ്രൻ)
റഷ്യയിലെ വിവിധ ലോകകപ്പ് വേദികളിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ( ഡോ പ്രതാപ് ചന്ദ്രൻ)
റഷ്യയിലെ വിവിധ ലോകകപ്പ് വേദികളിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ( ഡോ പ്രതാപ് ചന്ദ്രൻ)
റഷ്യയിലെ വിവിധ ലോകകപ്പ് വേദികളിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ( ഡോ പ്രതാപ് ചന്ദ്രൻ)
>

Trending Now