നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » BIHAR MAN THROWS LAVISH PARTY TO CELEBRATE HIS HORSES BIRTHDAY GH

    'കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗം'; കുതിരയുടെ ജന്മദിനത്തിൽ വമ്പൻ പാർട്ടിയൊരുക്കി ബീഹാർ സ്വദേശി

    സ്വന്തം മകനെപ്പോലെയാണ് ഗോലു, ചേതക്കിനെ പരിപാലിക്കുന്നത്. ഒരു മൃഗമായല്ല തൻ്റെ വീട്ടിലെ ഒരു അംഗത്തെ പോലെയാണ് ചേതക്കിനെ ഞാൻ കാണുന്നത്.

    )}