നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

  Home » photogallery » buzz » CATFILTERS TO SEX TOYS INTHE BACKGROUND ALL THE TIMES VIDEO CONFERENCES WENT HILARIOUSLY WRONG TRANSPG GH

  ക്യാറ്റ് ഫിൽട്ടർ മുതൽ സെക്സ് ടോയ്സ് വരെ; സൂം മീറ്റിംഗുകൾക്കിടെ പറ്റിയ അമളികൾ കാണാം

  മീറ്റിംഗിനിടെ അറിയാതെ ലിസറ്റിന്റെ മുഖത്ത് പോട്ടേറ്റോ (ഉരുളക്കിഴങ്ങ്) ഫിൽട്ടർ രൂപപ്പെട്ടു. ഈ ഫിൽട്ടർ എങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്ത ലിസറ്റ് മീറ്റിംഗ് അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ഉരുളക്കിഴങ്ങായി തുടർന്നു.

  • News18
  • |
  )}