നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

  Home » photogallery » buzz » HALLOWEEN DISPLAY IS SO REALISTIC THEN POLICE HAVE BEEN CALLED FOR SEVERAL TIMES

  വീടിനു മുന്നിൽ രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് മനുഷ്യശരീരങ്ങൾ; കവറിൽ പൊതിഞ്ഞ് ശവം, പൊലീസ് കുതിച്ചെത്തി - പിന്നെ നടന്നത്

  ഭയാനകമായ ഈ രംഗങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നാണ് അയൽവാസികൾ കരുതിയത്.

  • News18
  • |
  )}