നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » MIA KHALIFA SUPPORTS THE PEOPLE IN CUBA IN A FIERY POST

    ക്യൂബൻ ജനതയ്ക്കായി ശബ്ദമുയർത്തി മിയ ഖലീഫ; പ്രതിഷേധ പോസ്റ്റുമായി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ

    ശക്തമായ ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ച് മിയ ഖലീഫ

    )}